EU-studie, Open source kommer förstärka EUs ekonomi och öka den digital självständigheten

I en nyutgiven studie från EU visas hur viktig öppen utveckling är för europeisk ekonomi

EU-studie: Open source kommer förstärka EUs ekonomi och öka den digital självständigheten I en nyutgiven studie från EU, visas hur viktig öppen utveckling (Open Source) är för europeisk ekonomi. Studien visar att om bidrag till Open Sourceutveckling kunde ökas med 10% inom EU, skulle det generera 0,4-0,6% av EU:s BNP. Det motsvarar ca 1000 Miljarder SEK Mer information om studien finns här: https://openforumeurope.org/publication-of-the-european-commissions-study-on-the-impact-of-open-source/ Nedan den pressrelease som EU sänt ut. []

(EU) När är en standard öppen

Intressant artikel om öppna standarder

EU: A standard is open when implemented in open source A public sector organisation should only refer to a software or file format standard if the standard has been implemented in a sustainable open source software implementation. Without such implementation there is significant risk for the organisation, recommends Björn Lundell after a review of public administration’s policies. Lundell is a researcher at the University of Skövde in Sweden. Läs mer här: https://joinup. []

Hur man skriver ett inlägg på hemsidan

Introduktion till författare

This is a demo post to show you how to write blog posts with markdown. I strongly encourage you to take 5 minutes to learn how to write in markdown - it’ll teach you how to transform regular text into bold/italics/headings/tables/etc. Here is some bold text Here is a secondary heading Here’s a useless table: Number Next number Previous number Five Six Four Ten Eleven Nine Seven Eight Six Two Three One How about a yummy crepe? []